Keukens correct opmeten Heel eenvoudig, stap voor stap

Een keuken opmeten is helemaal niet zo moeilijk. Het enige wat je moet doen, is onze instructies stap voor stap volgen. Voordat je met opmeten begint, heb je een duimstok, een potlood en een blad papier nodig. En dan begin je eraan:

De plattegrond

Eerst teken je een plattegrond. Daarvoor meet je de breedte en de lengte van het vertrek op langs de muur. Daarna meet je ook de hoogte van de ruimte (van vloer tot plafond). Hoe je daarna verder gaat, lees je in de volgende tekst of wordt je uitgelegd in het opmeetfilmpje van REDDY: 

Plattegrond met toegevoegd deurkozijn

Vensters en deuren

Voeg vervolgens de vensters toe. Meet de afstand tussen venster en muur en tussen de bovenkant van de vensterbank en de vloer. Meet ook de afstand van het plafond tot de bovenkant van de vensternis. Steekt de vensterbank uit? Zo ja, hoeveel cm? Idem voor het stuk dat rechts en links uitsteekt.

Nu is het de beurt aan de deur. Meet ook hier alle afstanden op en dat altijd tot aan het deurkozijn. Hoever slaat de deur open? Noteer aanslag en openingshoek. Hoever steekt het deurkozijn uit?

Plattegrond met aansluitingen

Radiatoren en aansluitingen

Bevindt er zich een radiator in de ruimte? Meet deze op – Noteer alle afstanden, hoogte en dikte. Wateraansluiting en afvoer: Teken alle aansluitingen op het plan. Meet altijd vanaf het midden hoogte en afstand tot de muur op. Bij bestaande keukens: Waar bevindt de gootsteen zich op dit ogenblik? Bevat de gootsteenkast ook een boiler? Zo ja, noteer dit ook op het plan.

Wat de elektriciteit betreft: Waar bevindt de stroomaansluiting voor het fornuis zich? Hier moet het midden van de aansluiting aan de plattegrond toegevoegd worden. Normale stopcontacten zijn niet zo relevant, omdat deze zonder al te veel moeite verplaatst kunnen worden.

Werd er al een gat in de muur gemaakt voor de afzuigkap? Zo ja, meet dan de afstanden op de respectieve muur op. Noteer daarbij, indien mogelijk, ook de diameter van het gat. 

REDDY-specialisten en keukenplanning

Belangrijke aanvullende informatie

Tot slot is het nog belangrijk om te vermelden of het om een eigendom of een huurwoning gaat. Veranderingen aanbrengen is in dat laatste geval helemaal niet zo eenvoudig.

Dat was het. Je plattegrond is klaar. Met deze maatinformatie kan elke REDDY-keukenplanner al een vrij nauwkeurig plan opmaken. Maar wees gerust! Eenmaal je overgegaan bent tot de aankoop, komt REDDY natuurlijk nog bij jou thuis langs om alles ter plaatse nauwgezet te controleren.